فراخوان مسابقه عکاسی آماتوری با عنوان "انسان، تخریب، طبیعت"

مسابقه عکس آماتوری « انسان، تخریب، طبیعت » با رویکرد توجه به محیط زیست برگزار می گردد.

 

فراخوان مسابقه عکس با عنوان "بانک ها، تانک ها، کودکان"

مسابقه عکس« بانک ها، تانک ها،  کودکان » با رویکرد حمایت از زنان و کودکان بی دفاع وآسیب دیده از جنگ، در قالب رقابتی سالم جهت به قاب نشاندن نگاه های گوناگون از روایت مظلومیت انسانهای گرفتار در چنگال بی رحم جنگ و قدرت در کشورهای عراق و اکراین برگزار می گردد.