تخفیف ویژه نیمه شهریور

%3 تخفیف ویژه نیمه شهریور

%4 تخفیف خرید نقدی

=

جمعاً %7 تخفیف خرید نقدی تا 15 شهریور ماه

 

اعتبار تخفیف‎ از 1 شهریور ماه تا پایان روز کاری 15 شهریور ماه 1395 می‏‎باشد.