تخفیف ها

%10 تخفیف ویژه خرید نقدی دی ماه

%7 تخفیف خرید نقدی تا 15 شهریور ماه

3% تخفیف ویژه از یکم تا دهم هر ماه