آجر فشاری

آجر فشاری

دلیل نام‌گذاری این است که در ابتدا تولید این نوع آجر خشت آنی با دست‌، زده  شده است، خشت‌زن گوشه‌های قالب به‌وسیله گل مخصوص پر می کند.

ابعاد :

7× 11/5×23 سانتیمتر هست.

کاربرد

کارهای ساختمانی مانند:

سری چینی،

طاق ضربی،

تیغه‌چینی

سفت‌کاری

و زیر کاربری عملیات ساختمانی

 

آجر فشاری - brick pressure - ITM - آی تی ام - iritm.com